ensl 1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
ensl 1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Razvojni projektiZakaj potovati s Premiki?

Zadovoljni kupci

Prejemnik certifikatov

Varen nakup

Naši razvojni projekti

APP TOUR YOU

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Vodilni partner: TANDEM, Cooperativa Sociale

Spletna stran projekta: www.apptouryou.eu/

Projektni partnerji:

– Enat- European Network for Accessible Tourism

– Generalitat de Catalunya

– HOTERC umbrella association of Hotels, Restaurants and Cafes in Europe

– ASM, Market Research and Analysis Centre

– INCIPIT CONSULTING; Cooperativa Sociale

– PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

 Povzetek:

APP TOUR YOU želi preizkusiti nove modele usposabljanja v dostopnem turizmu in obveščati mala in srednje velika podjetja in podjetnike na področju turizma, ki so ciljna skupina projekta. Z mešanimi učnimi pristopi bodo motivirani turistični podjetniki postali učitelji drugih vrstnikov. Ti bodo nato usmerjali in svetovali drugim turističnim podjetnikom.

Ključne dejavnosti:

– Izobraževalni program o dostopnem turizmu za tutorje

– Izobraževanje tutorjev

– Razvoj programa MOOC – samostojnega programa za spletno izboraževanje na svetovnem spletu

– Razvoja APPa za ocenjevanje dostopnosti objekta

– Izvedba MOOC

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, programa Erasmus +. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Naši razvojni projekti

ACROSS LOMBARD LANDS

Trajanje projekta: 2016 – 2017

Vodilni partner: INCIPIT CONSULTING; Cooperativa Sociale

Spletna stran projekta: www.acrosslombardslands.eu

Projektni partnerji:

– BSC – Regionalno razvojna agencija Gorenjske

– NMS – Narodni Muzej Slovenije

– TANDEM – Social Cooperative

– MESTO SPOLETO 

– PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

Povzetek:

Cilj projekta AL.L. je ponuditi in promovirati mednarodni turistični produkt, izvirajoč iz skupne evropske dediščine, v tem primeru, Langobardov, ki so na svoji migracijski poti iz severne v južno Evropo močno vplivali na duhovni in kulturni razvoj Evrope v obdobju med koncem rimskega cesarstva in srednjim vekom.

Glavni cilj projekta je razviti turistično ponudbo, katere glavna značilnost je dostopnost v vseh segmentih ponudbene verige. Turistična ponudba je oblikovana na podlagi izbranih destinacij v Italiji in Sloveniji, kjer so Langobardi pustili največ sledi svoje kulture in v sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter z malimi in srednjimi turističnimi podjetji.

Temeljne aktivnosti za dosego ciljev projekta:

– analiza povpraševanja (po turističnih storitvah) z namenom izdelave profila sedanjih in potencialnih uporabnikov turističnih produktov o Langobardih,

– analiza in označitev izbranih destinacij, bogatih s kulturno dediščino Langobardov v EU in načrtovanje primernih turističnih storitev,

– organizirano srečevanje z lokalnimi ponudniki z namenom osveščanja, kako pomembna je dediščina Langobardov in značilnostmi turizma  “za vse”,

– izvajanje usposabljanja za zaposlene v lokalnem turizmu in izboljšanje veščin glede dostopnosti v vseh fazah turistične ponudbe,

– ocena dostopnosti turističnih objektov in najdišč ob izbranih poteh in izdelava podatkovne baze za shranjevanje zbranih informacij,

– izdalava itinerarjev in turističnih paketov “za vse” v sodelovanju z javnimi organizacijami zadolženimi za turizem in s sodelovanjem lokalnih malih in srednje velikih podjetij,

– uporaba digitalnih tehnologij za objavo multimedijskih informacij s katerimi bi skovali Langobardsko zgodovinsko pripoved, ki bi sledila itinerarju in bila dosegljiva prek sistema QR Code lociranega na občutljivih točkah potovanja in na spletnem portalu projekta,

– oblikovanje strategije, kako razširiti prepoznavnost takšnega projekta in kako tržiti tovrste čezmejne turistične pakete.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije, programa Cosme.  

Številka pogodbe.: 699425-A.L.L.-COS-TOUR-2015-3-04/COS-TOUR-2015-3-04-1

Naši razvojni projekti

ELEVATOR

Trajanje projekta: 2015 – 2018

Vodilni partner: KAZUIST, spol.s.r.o.;

Spletna stran projekta: www.accesibletourism.org/elevator

Projektni partnerji:

– TANDEM – Social Cooperative

– ENAT – Euroepaen Association for Accessible Tourism

– PREMIKI – zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

Povzetek:

Elevator je projekt partnerskega sodelovanja, izmenjave izkušenj, dobrih  praks in skupnega učenja odraslih na področju dostopnega turizma. Naziv projekta predstavlja poskus povečanja kvalitete človeških virov in storitev v turizmu na višjo, bolj konkurenčno raven. Odgovarja na pomanjkanje ozaveščenosti glede dostopnosti zaradi relativno pasivnega obnašanja deležnikov v turizmu in izobraževalnih centrov.

Cilji projekta:

– Izboljšanje produktivnosti, učinkovitosti in pomembnosti izobraževanja na področju dostopnega turizma.

– Izboljšati dostopnost izobraževanja na področju dostopnega turizma za individualne študente.

– Povečati zavedanje o dostopnem turizmu.

Aktivnosti in dosežki projekta:

– Primerjalna analiza orodij in pogojev za izobraževanje na področju dostopnega turizma.

– Učni material za turistične vodnike.

– Žepni vodič s področja dostopnega turizma.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, programa Erasmus +. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Naši razvojni projekti

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI POSAMEZNIKA S POMOČJO SODELOVANJA OBČIN PRI SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

Trajanje projekta: 2014 – 2017

Vodilni partner: Neprofitna organizacija EPIC, Slovaška

Projektni partnerji:

– Občina Spišský Hrhov, Slovaška

– Otevřená společnost, o.p.s., Češka

– ZAVOD Premiki, Slovenija

– NOMADA, Poljska

– EPIC Charity, Škotska

Povzetek:

Cilj projekta je ustvariti bazo znanja in izkušenj za vse občine, ki jih zanima ustanavljanje socialnih podjetij  in vključevanje družbeno marginaliziranih skupin preko socialnega podjetništva.
V okviru projekta bo razvit prvi učni načrt za občinsko socialno podjetništvo na Slovaškem, občine bodo potrebovale zagotoviti praktično pomoč, ki je potrebna za ustanovitev in vodenje njihovega novoustanovljenega socialnega podjetja. Glavna pozornost bo usmerjena na občinsko socialno podjetništvo na Slovaškem in Češkem, ki deluje na področju lokalnega turizma in vključevanja dolgotrajno brezposelnih Romov. Projektni partnerji v drugih državah bodo prilagodili program glede na lastne potrebe in jih implementirali v svojih državah.

Ključne dejavnosti:

1.  Izobraževalni program občinskega socialnega podjetništva

2. Preverjanje izobraževalnega programa

3. Priporočilo za boljše izvajanje socialnega podjetništva kot glavnega orodja za podporo sposobnosti ljudi z nizko usposobljenostjo in stopnjo izobrazbe

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Naši razvojni projekti

PRILAGOJENO IN BREZPLAČNO VODENJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

V sodelovanju z Združenjem turističnih vodnikov Slovenije  smo  ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, 21. februarja pripravili brezplačno vodenje oseb s posebnimi potrebami po Ljubljani in Novi Gorici.
Vodenja se je kljub hladnemu vremenu  udeležilo skoraj 400 oseb iz vse Slovenije. Izkušeni in licencirani vodniki iz  Združenja turističnih vodnikov so na zanimiv  in  prilagojen način predstavili Ljubljano ter razkrili še neznane skrivnosti prestolnice.
Udeleženci vodenja so bili zadovoljni, saj nimajo veliko priložnosti, da bi na njim prilagojen način spoznavali  Ljubljano ali ostale turistične kraje in znamenitosti. Zaradi izrednega zanimanja načrtujemo v prihodnjem letu razširitev akcije v več slovenskih krajev.
Skupnemu projektu se je pridružila tudi Gostilna Šestica, ki je brezplačno pogostila vse vodnike, ki so v okviru projekta izvedli vodenje.

Naši razvojni projekti

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI

Projekt “European Destinations of ExcelleNce” (Evropske destinacije odličnosti) ali krajše EDEN je zasnovala Evropska komisija v skladu z usmeritvami evropske turistične politike. Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter promocija destinacij, kjer je cilj gospodarske rasti zastavljen tako, da zagotavlja družbeno, kulturno in okoljsko trajnost. V letu 2013 je tema izbora za Evropsko destinacijo odličnosti dostopnost.

Več na: www.slovenia.info/?eden_project=0&lng=1

Naši razvojni projekti

EVOCATE

Projekt z Evocate je mednarodni projekt v okviru programa usposabljanja Leonardo da Vinci. Pri projektu sodelujemo s partnerji iz Velike Britanije, Italije, Turčije in Nemčije. Glede na oblikovano partnerstvo in zastavljene cilje, ki so povezani z izboljševanjem poklicnega izobraževanja v turizmu, PREMIKI preučujemo možnosti za vključevanje dostopnega turizma v izobraževalni sistem na različnih nivojih.

Več na: www.evocate.net

Naši razvojni projekti

INVALIDOM PRIJAZNA PLANOTA

Ukrepi, ki osebam s posebnimi potrebami olajšajo življenje – bodisi z različnimi pripomočki bodisi z dodatnimi ureditvami infrastrukture – se večinoma izvajajo zgolj v urbanih območjih. Tako je tudi v Goriški statistični regiji, kjer pa so lokalne skupnosti v sodelovanju s PREMIKI naredile korak naprej – v naravo. V projektu Invalidom prijazna planota bomo Banjško in Trnovsko planoto obogatili z razvojem dostopne turistične ponudbe.

Več na: www.fundacija-bitplanota.si

Naši razvojni projekti

TURISTIČNA AGENCIJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (TURAG4ALL)

ŠENT kot  vodilni partner v sodelovanju z NTZ Nacionalno turističnim  združenjem, Slovenija so PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana sodelovali v projektu Turag4all.

Šent je v sklopu projekta, skupaj s partnerji, zasnoval delovanje zavoda Premiki na področju dostopnega turizma. Po uvodnem delovanju 10 mesecev  je zavod pridobil status turistične agencije. V projektu smo usposabljali 10 oseb in 3 osebe tudi zaposlili za obdobje 1 leta. S tem projektom želimo ranljivim ciljnim skupinam ponudili možnost zaposlitve v zanimivi, dinamični in perspektivni dejavnosti –  turizmu. Na ta način smo vplivali na dostopnost turistične ponudbe, saj predstavniki ranljivih skupin  niso  samo uporabniki  končnih storitev ampak tudi pomembni in aktivni ustvarjalci turistične ponudbe za vse. Projekt je potekal v letih 2009 – 2011.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete: “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 4.1 prednostne usmeritve “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti”

premiki.si

Dostopnost

Naša ponudba je namenjena vsem, zato ustvarjamo dostopno ponudbo, ki jo glede na vaše potrebe in želje lahko prilagodimo.

Družbena odgovornost

Z nakupom v naši turistični agenciji soustvarjate družbeno blaginjo, saj ves zaslužek vlagamo v razvoj dostopnega turizma.

Razvojni projekti

Z sodelovanjem pri evropskih razvojnih projektih smo si na področju dostopnega turizma pridobili veliko izkušenj, katere spretno uporabimo pri pripravi naših ponudb.

Imate vprašanje?

Pokličite nas in vprašajte kar vas zanima. Za vaše odgovore bo poskrbela ekipa strokovnjakov s področja turizma.

+38630641440

rezervacije@premiki.com

Velikost pisave