sl 1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
sl 1.820.3345.33 Contact@TravelTourWP.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Razvojni projektiZakaj potovati s Premiki?

Zadovoljni kupci

Prejemnik certifikatov

Varen nakup

Razvojni projekti

APP TOUR YOU

Trajanje projekta: 2015 – 2017

Vodilni partner: TANDEM, Cooperativa Sociale

Spletna stran projekta: www.apptouryou.eu/

Projektni partnerji:

Enat- European Network for Accessible Tourism

Generalitat de Catalunya

HOTERC umbrella association of Hotels, Restaurants and Cafes in Europe

ASM, Market Research and Analysis Centre

INCIPIT CONSULTING; Cooperativa Sociale

PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

 Povzetek:

APP TOUR YOU želi preizkusiti nove modele usposabljanja v dostopnem turizmu in obveščati mala in srednje velika podjetja in podjetnike na področju turizma, ki so ciljna skupina projekta. Z mešanimi učnimi pristopi bodo motivirani turistični podjetniki prenašali znanja na svoje kolege, ti pa bodo nato usmerjali in svetovali drugim turističnim podjetnikom.

Ključne dejavnosti:

 • Izobraževalni program o dostopnem turizmu za tutorje
 • Izobraževanje tutorjev
 • Razvoj programa MOOC – samostojnega programa za spletno izobraževanje na svetovnem spletu
 • Razvoja APPa za ocenjevanje dostopnosti objekta
 • Izvedba MOOC

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, programa Erasmus+. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije.

Razvojni projekti

PO POTEH LANGOBARDOV

Trajanje projekta: 2016 – 2017

Vodilni partner: INCIPIT CONSULTING; Cooperativa Sociale

Spletna stran projekta: www.acrosslombardslands.eu

Projektni partnerji:

BSC – Regionalno razvojna agencija Gorenjske

NMS – Narodni Muzej Slovenije

TANDEM – Social Cooperative

MESTO SPOLETO 

PREMIKI zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

Povzetek:

Cilj projekta A.L.L. je ponuditi in promovirati mednarodni turistični produkt, izvirajoč iz skupne evropske dediščine, v tem primeru, Langobardov, ki so na svoji migracijski poti iz severne v južno Evropo močno vplivali na duhovni in kulturni razvoj Evrope v obdobju med koncem rimskega cesarstva in srednjim vekom. 

Glavni cilj projekta Po poteh Langobardov je razviti turistično ponudbo, katere glavna značilnost je dostopnost v vseh segmentih ponudbene verige. Turistična ponudba je oblikovana na podlagi izbranih destinacij v Italiji in Sloveniji, kjer so Langobardi pustili največ sledi svoje kulture in v sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter z malimi in srednje velikimi turističnimi podjetji.

Ključne dejavnosti za dosego ciljev projekta:

 • analiza povpraševanja po turističnih storitvah z namenom izdelave profila sedanjih in potencialnih uporabnikov turističnih produktov o Langobardih,
 • analiza in označitev izbranih destinacij, bogatih s kulturno dediščino Langobardov in načrtovanje primernih turističnih storitev,
 • organizirano srečevanje z lokalnimi ponudniki z namenom osveščanja, kako pomembna je dediščina Langobardov in o značilnostih turizma “za vse”,
 • izvajanje usposabljanja za zaposlene v lokalnem turizmu in izboljšanje veščin glede dostopnosti v vseh fazah turistične ponudbe,
 • ocena dostopnosti turističnih objektov in najdišč ob izbranih poteh in izdelava podatkovne baze za shranjevanje zbranih informacij,
 • izdalava itinerarjev in turističnih paketov “za vse” v sodelovanju z javnimi organizacijami zadolženimi za turizem in s sodelovanjem lokalnih malih in srednje velikih podjetij,
 • uporaba digitalnih tehnologij za objavo multimedijskih informacij s katerimi bi skovali Langobardsko zgodovinsko pripoved, ki bi sledila itinerarju in bila dosegljiva prek sistema QR Code lociranega na občutljivih točkah potovanja in na spletnem portalu projekta,
 • oblikovanje strategije, kako razširiti prepoznavnost takšnega projekta in kako tržiti tovrste čezmejne turistične pakete.

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske unije, programa Cosme.

Razvojni projekti

ELEVATOR

Trajanje projekta: 2015 – 2018

Vodilni partner: KAZUIST, spol.s.r.o.;

Spletna stran projekta: www.accesibletourism.org/elevator

Projektni partnerji:

TANDEM – Social Cooperative

ENAT – Euroepaen Association for Accessible Tourism

PREMIKI – zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma Ljubljana

Povzetek:

Elevator je projekt partnerskega sodelovanja, izmenjave izkušenj, dobrih  praks in skupnega učenja odraslih na področju dostopnega turizma. Naziv projekta predstavlja poskus povečanja kvalitete človeških virov in storitev v turizmu na višjo, bolj konkurenčno raven. Odgovarja na pomanjkanje ozaveščenosti glede dostopnosti zaradi relativno pasivnega obnašanja udeležencev v turizmu in izobraževalnih centrov.

Cilji projekta:

 • izboljšati produktivnost, učinkovitost in pomembnost izobraževanja na področju dostopnega turizma,
 • izboljšati dostopnost izobraževanja na področju dostopnega turizma za individualne študente in
 • ozaveščanje o dostopnem turizmu.

Aktivnosti in dosežki projekta:

 • primerjalna analiza orodij in pogojev za izobraževanje na področju dostopnega turizma.
 • učni material za turistične vodnike.
 • žepni vodič s področja dostopnega turizma.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije, programa Erasmus+. Vsebina je izključno odgovornost avtorja in ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije.

Razvojni projekti

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI POSAMEZNIKA S POMOČJO SODELOVANJA OBČIN PRI SOCIALNEM PODJETNIŠTVU

Trajanje projekta: 2014 – 2017

Vodilni partner: Neprofitna organizacija EPIC, Slovaška

Projektni partnerji:

Občina Spišský Hrhov, Slovaška

Otevřená společnost, o.p.s., Češka

ZAVOD Premiki, Slovenija

NOMADA, Poljska

EPIC Charity, Škotska

Povzetek:

Cilj projekta je ustvariti bazo znanja in izkušenj za vse občine, ki jih zanima ustanavljanje občinskih socialnih podjetij  z namenom vključevanja družbeno marginaliziranih skupin v vsakodnevno življenje. Tu je razvit prvi učni načrt za občinsko socialno podjetništvo na Slovaškem, naloga občin je zagotoviti praktično pomoč za ustanovitev in vodenje občinskega socialnega podjetja.

Glavna pozornost je usmerjena na občinsko socialno podjetništvo na Slovaškem in Češkem, ki deluje na področju lokalnega turizma in vključevanja dolgotrajno brezposelnih Romov. Projektni partnerji lahko prilagodijo program glede na lastne potrebe in ga izvajajo v svojih državah.

Ključne dejavnosti:

 • izobraževalni program občinskega socialnega podjetništva,
 • preverjanje izobraževalnega programa,
 • priporočilo za boljše izvajanje socialnega podjetništva kot glavnega orodja za zaposlovanje ljudi z nizko usposobljenostjo in stopnjo izobrazbe

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina je izključno odgovornost avtorja in ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije.

Razvojni projekti

21. FEBRUAR – MEDNARODNI DAN TURISTIČNIH VODNIKOV

 SPECIALIZIRANO VODENJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI

V sodelovanju s Združenjem turističnih vodnikov Slovenije smo ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, 21. februarja, pripravili brezplačno vodenje oseb s posebnimi potrebami po Ljubljani. Kljub hladnemu vremenu se je dogodka udeležilo skoraj 400 ljudi iz vse Slovenije in se prepustilo izkušenim turističnim vodnikom, ki so na njim prilagojen način predstavili Ljubljano. Udeleženci in turistični vodniki so bili zadovoljni, saj priložnosti, da bi na prilagojen način spoznavali turistične kraje in znamenitosti, ni veliko.

Razvojni projekti

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI

EDEN

Projekt Evropske destinacije odličnosti, ”EDEN-European Destinations of Excellence” je zasnovala Evropska komisija leta 2006 v skladu z usmeritvami politike evropskega turizma. S projektom želijo usmeriti pozornost na bogastvo, raznolikost in skupne značilnosti evropskih turističnih destinacij ter spodbuditi rast in trajnostni razvoj turizma iz socialnega, kulturnega in okoljskega vidika. Eden od ciljev projekta je prenesti dobre prakse na manj znane evropske dežele in destinacije.

Projekt se vsako leto osredotoči na določeno tematiko, kot denimo dostopnost v evropskih urbanih destinacijah. Ljubljana je leta 2018 osvojila drugo mesto v kategoriji invalidom prijazno mesto, leta 2015 pa je bila tretjeuvrščena. Še dve leti poprej so izpostavili dosežke mesta Ljubljane na področju dostopnosti javnega prevoza in infrastrukture.

Več na: www.slovenia.info/?eden_project=0&lng=1

Razvojni projekti

EVOCATE

Projekt Evocate je mednarodni projekt v okviru programa usposabljanja Leonardo da Vinci. Pri projektu smo sodelovali s partnerji iz Velike Britanije, Italije, Turčije in Nemčije. Cilji so bili povezani z izboljševanjem poklicnega izobraževanja zaposlenih v turizmu. V našem zavodu vseskozi preučujemo možnosti za vključevanje dostopnega turizma v izobraževalni sistem na različnih nivojih.

Razvojni projekti

INVALIDOM PRIJAZNA PLANOTA

Ukrepi, ki osebam s posebnimi potrebami olajšajo življenje – bodisi z različnimi pripomočki bodisi z dodatnimi ureditvami infrastrukture – se večinoma izvajajo zgolj v urbanih območjih. Tako je tudi na Goriškem, kjer pa so lokalne skupnosti v sodelovanju s Premiki naredile korak naprej – v naravo. V projektu Invalidom prijazna planota bomo Banjško in Trnovsko planoto obogatili z razvojem dostopne turistične ponudbe.

Več na: www.fundacija-bitplanota.si

Razvojni projekti

TURISTIČNA AGENCIJA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI (TURAG4ALL)

Skupaj s partnerji in v sklopu projekta Turag4all je ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, ustanovilo zavod Premiki in zasnovalo delovanje zavoda na področju dostopnega turizma.

Po desetih mesecih je zavod pridobil status turistične agencije. V času projekta so usposabljali deset oseb in jih tri zaposlili za obdobje enega leta. S projektom so posameznikom iz ranljivih skupin ponudili možnost zaposlitve. Ljudje iz ranljivih skupin niso samo končni uporabniki storitev, ampak so postali tudi dejavni ustvarjalci turistične ponudbe »za vse«.

Projekt je potekal v letih 2009 – 2011 v okviru vladnega operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 in 4. razvojne prioritete: “Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” ter prednostne usmeritve “Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti.”

premiki.si

Dostopnost

Ustvarjamo dostopno ponudbo, namenjeno ljudem s posebnimi potrebami, od katere imajo korist prav vsi.

Socialna podjetja

Ves zaslužek vlagamo v razvoj lokalnega in trajnostno naravnanega dostopnega turizma. Z vsakim nakupom v naši agenciji k temu pripomorete tudi vi.

Razvojni projekti

S sodelovanjem pri evropskih razvojnih projektih smo si na področju dostopnega turizma si pridobili veliko izkušenj, ki jih uporabljamo pri pripravi naše ponudbe.

Zadnji izleti

Radomlje – Glamping ob robu gozda

Categories:

Kamna Gorica – Glamping Pr` Matic

Categories:

Pesnica pri Mariboru – Glamping Naturasort

Categories:

Soča – Glamping Korita

Categories: